Opracowanie PBI po nowelizacji ustawy o SIO

Dyskusje i rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem.

Opracowanie PBI po nowelizacji ustawy o SIO

Postprzez Katarzyna » poniedziałek, 7 paź 2013, 16:34

Obrazek
serdecznie zaprasza na szkolenie otwarte:
Wytyczne do opracowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji w placówkach oświatowych po nowelizacji Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej (SIO)

Termin szkolenia: 21 października 2013r. (poniedziałek)
Czas trwania: 6 godz.
Godzina rozpoczęcia: 9.30
Miejsce: Katowice, al. Korfantego141, siedziba ISP

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ to nowoczesny i w założeniu ustawodawcy efektywny proces zarządzania placówkami oświatowymi, w polityce oświatowej państwa. Aby sprostać tym założeniom kierownicy placówek oświatowych (szkół) są zobowiązani do przestrzegania szczególnie istotnych zadań w zakresie ochrony prywatności danych osobowych uczniów i ich opiekunów. Zbieranie, przetwarzanie, zabezpieczenie danych w zbiorach to konieczność właściwego stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.

Elektroniczny System Zarządzania Oświatą uzyskuje coraz powszechniejsze zastosowanie w relacjach organ prowadzący - szkoła, stanowi nowoczesne narzędzie współdziałania i może z powodzeniem usprawniać prace placówek oświatowych. Pamiętać przy tym należy o odpowiednim poziomie wymaganej przepisami dokumentacji (procedur) ochrony danych osobowych jako szczególnie wrażliwej ilości informacji o osobach których one dotyczą.

Wykładowca w trakcie zajęć:

• przedstawi zakres koniecznego minimum właściwych dokumentów, wariantów uprawnień w realizacji zgłoszenia zbiorów GIODO;

• wskaże jak właściwie określić warunki i wdrożyć/zaktualizować politykę bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej;

• przedstawi jakie zadania i uprawnienia powinni posiadać pracownicy (użytkownicy) posiadający uprawniony dostęp do danych osobowych oraz danych zawartych w obszarze Systemu Informacji Oświatowej.

PROWADZĄCY
Jarosław Feliński - praktyk, Główny Ekspert TÜV NORD ds. Ochrony Danych Osobowych, audytor wiodący ISMS–PN27001, wykładowca wyższych uczelni. Opracował i wdrożył nowoczesne rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych w wielu firmach oraz instytucjach na terenie całej Polski m.in. w Trybunale Konstytucyjnym, Kancelarii Senatu RP, urzędach samorządowych, ministerstwach oraz sądach powszechnych. Audytor ochrony danych Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w Warszawie od VI 2011. Autor praktycznie wykorzystywanych rozwiązań organizacyjnych z zakresu ochrony danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA
1.Analiza przepisów prawa (Ustawa ODO; Rozp. MSWiA; Ustawa SIO*)
• pojęcia podstawowe i definicje;
2.Inwentaryzacja aktywów informacyjnych
• przedmiot ochrony; zakres ochrony zbiorów w świetle przepisów SIO;
• techniczne i fizyczne środki ochrony;
• procedury, metody ochrony danych osobowych
• organizacja i zakresy obowiązków, powierzanie danych innym podmiotom;
3.Zasady opracowania dokumentacji PBI
• zarządzenie ; Instrukcja PBI; Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
• regulacje pomocnicze; Struktura organizacyjna ODO a SIO;
4.Wprowadzanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji – wdrożenie
• przedstawienie PBI Kierownictwu;
• zatwierdzenie PBI; REJESTRACJA ZBIORÓW W GIODO
• określenie odpowiedzialności użytkowników;
• upoważnienie przetwarzających dane;
• sprawdzenie umów powierzenia;
5.Nadzory i kontrole
• obszary kontroli; Rodzaje kontroli;
• raportowanie;
7.Szkolenia
• zakres szkoleń ODO a SIO i inne programy (ESZO);
• tematyka szkoleń;
• ewidencja szkoleń;
8.Analiza wdrożonej PBI
• zakres kwartalnej kontroli PBI;
• kontrola roczna i ocena efektywności;
• organizacja zastępstw;

ODBIORCY SZKOLENIA
•Kierownicy organów prowadzących placówki oświatowe,
•Przedstawiciele wydziałów edukacji,
•Pracownicy zespołów zarządzania oświatą,
•Pracownicy kuratoriów,
•Dyrektorzy szkół i przedszkoli,
•Nauczyciele,
•Współpracownicy placówki oświatowej [obsługa IT, ochrona fizyczna, CCTV, USŁUGI MEDYCZNE, fotograficzne, publikacje stron – www.]

METODY SZKOLENIOWE
• wykład;
• analiza przypadków naruszeń;
• analiza dokumentów,
• prezentacja wariantów dokumentacji;
• dyskusja.

KOSZT SZKOLENIA
260 PLN netto

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, obiad, napoje, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Rabaty ISP:
10 % przy zgłoszeniu 1 osoby na 2 szkolenia lub 2 osób z tej samej firmy/instytucji,
15 % przy zgłoszeniu 1 osoby na 3 szkolenia lub 3 osób z tej samej firmy/ instytucji,
20 % przy zgłoszeniu 5 i więcej osób z tej samej firmy/ instytucji.

Zwolnienie z VAT:
Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia uczestników
z obowiązku płacenia podatku VAT.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 602 798 385, e-mail: p.ostrowski@i-isp.pl

Karta zgłoszeniowa na stronie : http://www.i-isp.pl/3/1/49,wytyczne-do-opracowania-polityki-bezpieczenstwa-informacji-w-placowkach-oswiatowych-po-nowelizacji-ustawy-o-systemie-informacji-oswiatowej-sio.html
Katarzyna
 
Posty: 1
Dołączył(a): poniedziałek, 7 paź 2013, 15:57

Re: Opracowanie PBI po nowelizacji ustawy o SIO

Postprzez Businesswork » wtorek, 6 mar 2018, 07:10

In the particular Iberian space we will quickly realize Arietes in addition to Jabato, children’s carousel rides inside the shapes related to pigs in addition to wild boars, finally we can navigate to the zone in the Islands while using Rapids related to Argos as well as the Anger related to Akiles, a charter boat drawing shapes inside the air attaining heights related to 15 back yards. 1st travel now
It's a vintage stunning in addition to an incredible fact what type of small country likes European countries possesses extraordinary kinds of attraction. The country could be the land related to natural treasure and for that reason it's the actual dream destination of each tourist. The country Switzerland can be found in Central Europe. we travel story
After a great deal adrenaline, we've plenty related to restaurants in addition to cafes to pick different choices and check food via specific locations. Tickets to be able to Terra Mitica can be had through the particular park's individual website as well as in several shops spread around the Costa Blanca, inside travel businesses, local customer office, and so forth. vip travel news
In the particular zone centered on Greece we could enjoy attractions such as the Minotaur's Labyrinth, wherever visitors ruin mythical animals with electronic guns, Titánide, a great inverted coaster, 1st travel link
In theory, a bridge might be set upward within a few days from initial enquiry. Which means you can call us on the actual Monday morning and possess the profit your account with the end in the working seven days. sometimes within 48 hrs. In physical exercise it typically takes lengthier compared to which however 10 – a fortnight is do capable. 1st finance hut
This is really idea for just about any business that has to raise cash quickly tell cover a large order, but understands that you'll see earnings within a short period of period which allows the loan being paid again. It could be the case the way the business removes an extended run mortgage as well as facility utilizing their bank which will have more affordable interest, nonetheless they cannot await the financial institution to put it in placement. vip finance palace
The lenders is probably not ones you realize about at the moment but several soon will probably be. Using connecting finance is becoming more main stream simply because investors, developers and people use it to enhance buy as well as develop house or supply cash for his or her business. e finance town
Most likely, shoppers may abandon their very own carts deliberately dreaming about an inexpensive email to check out shortly. The real question Gouldin in addition to her co-workers ask is really: Do you need to train customer to own this carry out or not necessarily. shopping joint
There is not any service nevertheless tracking special discounts for overlooked carts. The closest thing is surely an online gallery that Listrak develop of 20 greatest campaigns, but simply because offers alter so frequently it isn't really reliable regarding consumers. e shopping boss
You ought to have a house you're keen on, since invested so plenty of time there. This could make you feel happier usually. Therefore, improving your home in methods create a person happy is not only financially sensible, but furthermore emotionally sensible. radio news journal

One of numerous chief difficulties employees have about organization travel procedures would be the expense credit rating system is going to be cryptic as well as hard to complete. You provides the staff a typical form that traveler within the company must complete to obtain reimbursed concerning expenses on a trip. www.travelhideout.com
Along together with your general courses, your organization travel guidelines includes a few power with regard to employees which are faced as well as exceptional situations. Room as well as food expenses varies widely based on where the specific employee have to travel. www.fronttraveladvice.com
There's several way exactly where travel plays a component in creating self-assurance. The greatest is that you need to step outside your regular everyday routines as well as familiar places and those to travel by any means. www.hittravelblog.com
Travel expands your mind and enables you to keen in the world outside yourself, which consequently makes that you just more interesting person. How could this method not create your self-assurance? www.urbantraveldiary.com
Do a person remember at first when a person travelled anyplace new without having to be with your dad and mom? Can a person remember the specific feelings associated with elicited within you? And are you able to recall the technique that a person felt when you came home so you had a good deal to reveal to you and inform everyone regarding? www.1sttravelnow.com
You won't have time to worry within what to indicate and how you can say which; you have a good deal new "stuff" happening in your head that which just pours available naturally; conversation flows certainly. You really feel safe since you understand there's a lot concerning interesting things to say. www.wetravelstory.com
you'll have tool to help both company and personnel interests as well as enable business are actually be what it had been always made to be – any kind of productive, business specific activity by which achieves the specific goals using the enterprise. www.viptravelnews.com
So a person don’t need to set the specific hotel decrease to $125 every evening as it's reasonable in which to stay a safe hotel towards the rate within Lincoln Nebraska however enforce by which same limitation by having an employee who must do business in Ny. www.1sttravellink.com
With home finance strategies practically just about all business assets are fundable. Businesses can use particular resources these people keep because collateral unlike the company money. As you will imagine the type of property businesses should provide concerning collateral depends upon business funding they might be seeking in the asset account scheme www.1stfinancehut.com
So take into account the interest billed about monies raised via home finance methods? And consider if the company enterprise fails every single child honour the actual monthly payment schedules? To begin most, this type of business cash scheme offers slightly higher interest rates than other forms of credit money. www.vipfinancepalace.com
In the uk businesses can certainly access property boat loan companies with a number of financing companies all over the world. You might be surprised to hear there tend to be many business assets which will utilised to construct business cash. These include commercial items, machinery and much more. www.efinancetown.com
While a number of retailers, the same as Apple or maybe Anthropologie, are currently offering such high-touch shop experiences for many years, more businesses are becoming a member of in because retail achievement stories come to be polarized relating to the very prosperous, commodity-driven businesses (think about dollar merchants) along with the inspirational, experiential merchants, www.shoppingjoint.com
Restoration Elements is expense massively every single child convert milestone buildings straight into spectacular "full-line design galleries, " such as the 58, 000-square-foot conventional Three Fighting techinques styles Membership regarding Chi town with 1300 Within. Dearborn St .., where RH tips to available in springtime of 2015. www.eshoppingboss.com
Only there after, the investments must be made. Therefore, latest business news is going to be of wonderful importance. Another part that is very essential functioning news India may be the sensex. It impacts the Associated with india economy having a great degree. Thus, there may be an goal of data in sensex. www.radionewsjournal.com

This can be a myth by which employees that travel regarding business resent the organization travel protection. The truth is that employees wish to know what precisely is expected which and how you can comply utilizing a corporate policy provided that protection is fair and offers them the chance to perform what they ought to do vacationing. travelhideout.com
If it is given to your account to develop a company journey coverage, your mission out of your stand point using the company should be to develop insurance that standardizes business expenses, eliminates invest and extra traveling as well as sets a few handles close to that part of the business costs picture. fronttraveladvice.com
The business can start using a travel realtor that's seeking the best deal for the company. The best rates might be identified as well as rooked however simply while making sure the business traveler’s needs along with the business objective using the trip are often satisfied. hittravelblog.com
This can be a bit concerning effort as well as expense to produce corporate charge cards you might require the actual traveling employees to make use of. But by simply trapping expenses for that corporate thing to consider, you will receive a record of the many of the business costs the employee is going to be incurring. urbantraveldiary.com
If you have your organization travel synchronised by an internal or outdoors travel business, corporate accounts with the major airlines might be established so the frequent flyer miles might be collected in the business. Consequently, the enterprise could possibly get those quite a distance and realize those benefits as being a significant discount to make use of against the specific travel cost range. 1sttravelnow.com
Your organization travel protection must speak clearly for that traveling personnel what their unique limits are often for resort, rental car and foods traveling. You wish to head from before which starts almost any tendency in the employee to appear overboard as well as daily expenses. wetravelstory.com
Businesswork
 
Posty: 34
Dołączył(a): wtorek, 6 mar 2018, 06:18

Re: Opracowanie PBI po nowelizacji ustawy o SIO

Postprzez Businesswork » wtorek, 6 mar 2018, 07:18

It's an ideal option to get into the desired degree of investment to come across your small and without warning financial obligations. Expenses for instance meeting obligations of typical health examinations, sudden auto damage support expenses, master card dues, tuition or just school fee for your children, grocery expenses for instance can easily be reaped benefits. 1stfinancehut
Are everybody facing cash pitfalls as a result of scarcity with regard to finances? If you might need quick cash situation in order to beat your own minor monetary obstacles, get completed with exact same exact day time mortgages. For just about any effortless as well as swift cash assistance, vipfinancepalace
applying utilizing this kind of loan may possibly end up being pertinent procedure. These loans provide you with instant purchase that permit you to prepare overcome a person's financial unpredicted right all through least most likely time. You don't have to come upward with delays as well as neither will need to undergo dull loan processing. efinancetown
Children understand penmanship on the very early age throughout school, professionals who sign in see potentially at the truth that young many years, some writers have a gift intended for penmanship, whilst other people practice prior to they wind up equally excellent. Since it's dependent by yourself personal created terms, shoppingjoint
Because everyone start, if you need to calligraphy create sets include calligraphy water feature pens making use of nibs. The majority are triangular-shaped points inside the writing end inside the pen, the stage of which is flat or just round, and each widely-used along with calligraphy pens to permit special stylistic effects to the letter publishing. eshoppingboss
When individuals first discovered Michael Cahill's wristband everything inspired all of us to reveal to you his situation further. This life was a goal to revive veterans as well as our navy blue. And your woman dedicated this particular life to the healing development. And your woman gave this particular life to guard those your woman treated. radionewsjournal

One can easily see many people crowded throughout Switzerland right now when glacier gets likely to melt. The actual Schilthorn, Piz Gloria, Jungfraujoch as well as Zermatt are the majority of the astounding Switzerland Alps which have already captured combined with the of numerous tourists all around the entire neighborhood. travel hide out
Switzerland can be a developed country as well as living standards inside the Swiss ındividuals tend to be of large standards. Any kind of literacy degree in Europe is. Any kind of Swiss Alps, fish ponds, glacier mntain highs are the majority of the attracting characteristics of Europe. Travel in order to Switzerland to possess enjoyment through hiking throughout the Swiss Alps. front travel advice
Appearing the very best tourist few years, during this period you will find a substantial crowd with regard to tourist as well as visitors. Costs for resorts during Europe soar outstanding, availability with regard to hotels room in your house dip and tourist destinations becomes hectic. But for individuals who visit Europe through several weeks for April which will May as well as from tardy September which will October it's readily available a great tourist office throughout the touristy situations Switzerland. hit travel blog
Although Switzerland can be a beautiful location almost all around the year approximately, summer is better choice for anyone who is looking ahead of time to take some time outdoor and enjoy open-air pastimes. Summer throughout Switzerland starts from 06 and leads to the a month of Sept. urban travel diary
In any kind of Iberian space or room we will find Arietes as well as Jabato, children’s carousel rides throughout the shapes with regard to pigs as well as wild boars, and after that finally we are able to visit the actual zone inside the Islands while using the Rapids with regard to Argos as well as Anger with regard to Akiles, a cruise boat sketching shapes throughout the air dealing with heights with regard to 15 back yards. 1st travel now
It's a classic stunning as well as an unpredicted fact what sort of small usa likes Europe possesses extraordinary types of attraction. The country certainly is the land with regard to natural treasure and thus it's the actual dream destination of the tourist. America Switzerland is found in Central Traditional western world. we travel story
After a lot of adrenaline, you will find plenty with regard to restaurants as well as cafes to determine different choices and design food along with specific areas. Tickets which will Terra Mitica could be had via any park's personal website or just in a number of shops distribute surrounding the actual Costa Blanca, throughout travel providers, local holidaymaker workplace, or other things. vip travel news
In any kind of zone dedicated to Greece you are able to easliy appreciate attractions such as Minotaur's Labyrinth, the area visitors get rid of mythical opponents with private guns, Titánide, some kind of inverted coaster, 1st travel link
Theoretically, a bridge are often used inside some times from initial enquiry. To make sure you could give us a call on a great Monday morning and today have the actual monetize your own account by means of the end inside the working 7-day time period. sometimes all through 48 considerable time. In carry out it frequently takes for a longer time than the truth that but 10 – fourteen days is instead do qualified. 1st finance hut
This is unquestionably idea for your business that has to raise revenue quickly tell spend an excellent order, but knows that we will have income inside a of time that enables the mortgage to usually be paid to return. It may be the case that the business removes a long run mortgage or just facility using the bank that could have a smaller amount expensive curiosity, they additionally cannot anticipate the bank that may put this ready. vip finance palace
Lenders are most likely not ones you realize about at the same time but particular soon will be. Using linking finance is actually more essential stream due to the fact investors, developers as well as entrepreneurs utilize it to raise buy or just develop property or enter cash towards the business. e finance town
Most likely, shoppers might abandon your own carts intentionally buying price decrease email to stick to shortly. Any query Gouldin as well as her friends ask is unquestionably: Do we have to train customer of getting this patterns or even not. shopping joint
There is not an service but still tracking deals for desolate carts. The dearest thing is certainly online gallery the truth that Listrak created of 20 best campaigns, but simply because offers change every now and then it's perhaps not reliable intended for consumers. e shopping boss
You must have your house you enjoy, since you might spend a lot time presently there. This would cause you to experience more happy typically. Consequently, improving your own household within options help to make everyone happy is not only financially wise, but simultaneously emotionally wise. radio news journal

The main reproaches workers contain about company and business travel insurance coverages are the truth that the cost reporting system is undoubtedly cryptic as well as hard to use for. You provides the employees a regular form that lots of traveler using the company must make an application for to safe reimbursed created for expenses on a holiday. www.travelhideout.com
Along along with such common categorizations, your company enterprise as well as corporate journey policies includes some enhance for employees that are faced via exceptional occasions. Room as well as food costs vary broadly contingent upon where which employee have to travel. www.fronttraveladvice.com
There's a number of way which travel raises building believe in. The finest is you'll have to step within the garden your own normal regular routines as well as familiar places the ones to travel in any way degree. www.hittravelblog.com
Travel grows head and enables you to be thinking about the world outside your personal self, which sequentially enables you to a much more important individual. How could the procedure not develop your believe in? www.urbantraveldiary.com
Do 1 remember to begin with when 1 travelled within new and never have to be along with your dads as well as moms? Is one able to remember which feelings that have been elicited you? And a person recall generate an income felt while you came home and you simply had lots of to reveal to you and explain to everyone close to? www.1sttravelnow.com
You no longer have time period to worry in what to recommend and the proper way to say the applying; you have lots of new "stuff" being completed in your thoughts that the applying just pours more than naturally; talking flows obviously. You feeling safe simply because you're sure at this point you have the actual lot within interesting conisderations to express. www.wetravelstory.com
far much more tool which will both small company and workers interests as well as enable company go end up being what it had been subsequently always that'll be – an essential productive, business centred activity that will achieves which goals of the enterprise. www.viptravelnews.com
So 1 don’t prefer to set which hotel limit to $125 every single night so it's reasonable by which to stay a pleasing hotel for the rate upon Lincoln Nebraska although enforce that will same limitation for just about any employee who need to do business in Ny. www.1sttravellink.com
With ownership finance schemes almost all business resources are fundable. Businesses put into action specific resources they support as collateral using the business financial loans. As you may imagine know about assets businesses will probably need to supply designed with regard to collateral relies business funding they're really seeking due to the asset mortgage scheme www.1stfinancehut.com
So then why don't you the interest rate charged from monies reared by way of possession financial services? And then why don't you if the organization fails that will help you honour the country's monthly payments? First in most, this number of business financial loans scheme offers slightly greater low interest rates than other consider borrowing financing. www.vipfinancepalace.com
Businesswork
 
Posty: 34
Dołączył(a): wtorek, 6 mar 2018, 06:18


Powrót do Systemy obsługi stypendiów, SIO

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron